30 Μαρ

Ξεκίνησε η Εφαρμογή για την ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ του ISO 9001 και ISO 14001

Επικαιροποίηστε τα συστήματα Ποιότητας και Περιβάλλοντος σας με έμπειρους συμβούλους.

Μετατρέπουμε το παλαιό σας σύστημα ISO στην νέα έκδοση του 2015.

Ματατρέπουμε το Σύστημα διαχείρισης Περιβάλλοντος του οργανισμού σας και την νέα έκδοση ISO14001:2015