ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS

Για Τρόφιμα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληροφόρησης για τα Τρόφιμα (EUFIC) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει πληροφορίες βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια & την ποιότητα τροφίμων και την υγεία & τη διατροφή.
http://www.eufic.org/page/el/page/ONEUFIC

Το διεθνές portal για την ασφάλεια των τροφίμων (Οργανισμού Τροφίμων του ΟΗΕ).
http://www.ipfsaph.org/En/default.jsp

Τα διεθνή στάνταρ τροφίμων από τον Codex Alimentarius
http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=en

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
http://www.minagric.gr

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
http://www.efet.gr

Συστήματα Διασφάλισης Επιχειρήσεων

Παγκόσμιος Οργανισμός Προτύπων
http://www.iso.org/iso/home.htm

Διεθνές site για τα Συστήματα διασφάλισης των επιχειρήσεων
http://businessassurance.com

ΕΛΟΤ
www.elot.gr

ΕΟΜΜΕΧ
www.eommex.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
www.eede.gr

Πληροφόρηση επιχειρήσεων
www.icap.gr

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Προώθησης της ποιότητας
http://www.efqm.org

Σύγχρονα προγράμματα Διαχείρισης σχέσεων με πελάτες
http://www.crm2day.gr

Εύρεση Προγραμμάτων ενίσχυσης Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://www.info3kps.gr

Για το Περιβάλλον

Πληροφορίες για την εφαρμογή του EMAS στην Ελλάδα
http://www.minenv.gr/1/11/113/11309/g1130911.html

Γενικές πληροφορίες για το EMAS
http://www.qualitynet.gr/default.aspx?id=75

Το ISO 14000 σε βίντεο
http://www.iso.org/iso/iso14001_video

ISO 14000 και ISO 9000
http://www.vrc.gr:8080/roadmaps/roadmaps/quality/page.html?page_id=2015

Εκπαιδεύσεις

ΟΑΕΔ Πρόγραμμα ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Αασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση)
http://laek.oaed.gr/(S(qylk0kjv5jgdrbyt4jcx3t45))/intro.aspx

ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008
http://www.oaed.gr/Pages/SN_710.pg

Αρχείο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών από το ΕΚΕΠΙΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
http://www.ekepis.gr/site

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
http://www.minagric.gr

ΕΦΕΤ
http://www.efet.gr

Εγκρίσεις Φαρμάκων – Απορρυπαντικών

ΕΟΦ
http://www.eof.gr

Γενικό Χημείο Του Κράτους
http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=3

Απορρυπαντικά

Ευρωπαϊκό Γραφείο για την επισήμανση των χημικών
http://ecb.jrc.it/classification-labelling

Μητρώο Απορρυπαντικών
http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=285&txt=y&show_sub=1

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας εργασίας
http://www.elinyae.gr/el/index.jsp

Ινστιτούτο εργασίας ΓΣΕΕ
http://www.inegsee.gr