Βιοασφάλεια

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ TUV AUSTRIA «COVID SHIELD»

  • Εκπαίδευση προσωπικού στους κανόνες προσωπικής υγιεινής, αποστασιοποίησης, ασφαλούς σερβιρίσματος, ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, ορθής αποθήκευσης, διαδικασιών πρόληψης διασποράς βιολογικών κινδύνων εν γένει.
  • Διαδικασίες (Για καθαρισμό,  απολύμανση των χώρων, παραλαβή των τροφίμων και όλων των υλικών,  παραγωγή και συσκευασία, τις αποστάσεις ασφαλείας, τα προληπτικά μέτρα ελέγχου, τον έλεγχο των θερμοκρασιών καθώς και όλων των μικροβιολογικών φυσικών και χημικών παραμέτρων)
  • Επιθεώρηση σε τακτική βάση με ερωτηματολόγιο
  • Συμβουλευτική υποστήριξη
  • Προετοιμασία για την επιθεώρηση