Αυτοέλεγχος Τροφίμων

ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΟ HACCP

Ο «αυτοέλεγχος» ασφάλειας των τροφίμων είναι υποχρεωτικός για όλες τις εταιρείες που χειρίζονται τρόφιμα, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική ΑπόφασηN ΚΥΑ 487/2000 που ενσωματώνει την οδηγία Οδηγία ΕΕ 93/43).

Αφορά όλες τις κατηγορίες εγκαταστάσεων και καταστημάτων όπως:

 • καταστήματα μαζικής εστίασης
 • σούπερ μάρκετ
 • επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων
 • κρεοπωλεία και ιχθυοπωλεία
 • αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία
 • εταιρείες αποθήκευσης και διανομής τροφίμων
 • βιομηχανίες
 • ξενοδοχεία

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) κάνει τακτικά ελέγχους σε επιχειρήσεις και μόνο στο Α’ τρίμηνο του 2012 έχει επιβάλει πρόστιμα σε 130 επιχειρήσεις αξίας 640 χιλ. ευρώ!

Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν:

 • Διακίνηση και εμπορία ακατάλληλων – μη ασφαλών τροφίμων (28%)
 • Διαπίστωση ανεπαρκούς επιπέδου υγιεινής στους χώρους παραγωγής
 • επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας των τροφίμων (16,6%)
 • ανυπαρξία ή ανεπαρκή εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου (14%)
 • έλλειψη άδειας λειτουργίας (12%) και
 • ανεπάρκεια στον εξοπλισμό και στις υποδομές (8,6%)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ»

Με τον αυτοέλεγχο μια εταιρεία:

 • Τεκμηριώνει την τήρηση της βασικής νομοθεσίας (ΚΥΑ 487/2000 κ.α.)
 • ελέγχει τους Προμηθευτές της (Είναι εγκεκριμένοι; διαθέτουν πιστοποιητικά;)
 • ελέγχει τις Α’ και Β’ Ύλες & τα Υλικά Συσκευασίας (Είναι κατάλληλα; υπάρχουν κριτήρια παραλαβής;)
 • ελέγχει την ξηρή Αποθήκη (Ελέγχονται οι θερμοκρασίες και υγρασίες; οι ημερομηνίες λήξης; η ποιότητα των υλικών;)
 • ελέγχει τα ψυγεία και καταψύξεις (ελέγχονται οι θερμοκρασίες τους; πως τακτοποιούνται τα αποθηκευμένα υλικά)
 • ελέγχει την ασφάλεια των παρασκευαζόμενων τροφίμων (σαλάτες, ωμά λαχανικά, ζεστή κουζίνα, ζαχαροπλαστείο, αρτοποιείο)
 • ελέγχει τη διατήρηση τους εν θερμώ (ελέγχεται η θερμοκρασία του μπεν-μαρί;)
 • ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα και συσκευές (κατάσταση συντήρησης)
 • Προσωπικό (έχουν όλοι περάσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ΕΦΕΤ, έχουν βιβλιάρια υγείας; Στολές; Φοράνε Σκούφο και γάντια)
 • Εκπαίδευση (έχει γίνει η βασική εκπαίδευση των 10 ωρών σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση 14708/2007;)
 • Καθαρισμοί (Υπάρχει πρόγραμμα καθαρισμών;)
 • Απορρίμματα (Χειρίζονται αποτελεσματικά;)
 • Νερό (εσωτερικό δίκτυο κρύου/ ζεστού νερού;)
 • Έντυπα (συμπληρώνονται;)
 • Έλεγχος κρίσιμων σημείων και προαπαιτούμενων (τεκμηριώνεται;)
 • Μυοκτονίες – απεντομώσεις (γίνονται σε τακτική βάση; Είναι αποτελεσματικές;)
 • Σχέδιο – Μελέτη HACCP (Υπάρχει γραπτή ανάλυση με βάση το σύστημα HACCP;)

Η Quality Path μπορεί να σας καθοδηγήσει να εφαρμόσετε τον «ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ» γιατί είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία στην ασφάλεια των τροφίμων, προσφέρει τεχνογνωσία και πλήρη υποστήριξη από έμπειρα στελέχη.