ISO 14000

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ISO 14000

Λίγα λόγια για το πρότυπο ISO 14001

1. Είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
2. Μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.
3. Εντούτοις καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από οργανισμούς που εφαρμόζουν το πρότυπο σε συνέργεια με το ISO 9001.
4. Τα στάδια εφαρμογής ενός συστήματος ποιότητας είναι:

Μελέτη και Ανάπτυξη

Προετοιμασία και εσωτερικές επιθεωρήσεις

Επιθεώρηση από το φορέα

Συντήρηση του συστήματος

Σκοπός του ISO 14001:2004

Σκοπός:

Ο εντοπισμός μέσω της ανάλυσης της λειτουργίας της επιχείρησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται και να προβλεφθεί η λήψη μέτρων παρακολούθησης και μείωσης τους.

Χαρακτηριστικά του ISO 14001:2004

 • Είναι εργαλείο για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά τους ζητήματα και να αποδείξουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους.
 • Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους.
 • Οι μεγάλοι όμιλοι το ζητούν από τους προμηθευτές τους
 • Υποχρεωτικό στο νέο κανονισμό Κρατικών Προμηθειών

Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 14001

 1. Η βελτίωση της εικόνας του οργανισμού
 2. Μεγαλύτερη Ασφάλεια λειτουργίας
 3. Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 4. Η βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης
 5. Η προσέλκυση επενδύσεων
 6. Η μείωση του λειτουργικού κόστους
 7. Η εξοικονόμηση πόρων
 8. Η τήρηση της περίπλοκης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 9. Η αύξηση της γνώσης και εμπειρίας των στελεχών της επιχείρησης

Τρόποι βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων:

 1. Μείωση της σπατάλης ενεργειακών πόρων και υλικών
 2. Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών
 3. Διαχωρισμός αποβλήτων και ανακύκλωση τους
 4. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
 5. Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρισμού
 6. Εξοικονόμηση νερού
 7. Χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον πρώτων υλών
 8. Ανακυκλώσιμες συσκευασίες
 9. Εκπαίδευση του προσωπικού σε ορθές πρακτικές διαχείρισης
 10. Σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (διαρροές, ατυχήματα, πυρκαγιά κα)

Μεθοδολογία Εφαρμογής

Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ακολουθούνται τα εξής τα στάδια:

 • Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης (αναλύονται οι μέθοδοι λειτουργίας της επιχείρησης, οι περιβαλλοντικές της επιδόσεις και οι τρόποι διαχείρισης των περιβαλλοντικών της θεμάτων, καταγράφονται και αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία της επιχείρησης
 • Περιβαλλοντική Νομοθεσία (εντοπίζεται και συστηματοποιείται η Περιβαλλοντικής Νομοθεσία που αφορά την επιχείρηση)
 • Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΠΕΠ (ανάπτυξη γενικών αρχών και κατευθύνσεων της επιχείρησης σχετικά με την περιβαλλοντική της επίδοση)
 • Εξειδίκευση Στόχων και Προγραμμάτων (καταγράφονται οι ετήσιοι στόχοι για την περιβαλλοντική επίδοση)
 • Μέτρα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (προσδιορισμός των μέτρων διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε συμφωνία με τις Νομοθετικές απαιτήσεις)
 • Σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (προσδιορισμός των περιβαλλοντικών κινδύνων και ανάπτυξη μεθόδων αντιμετώπισης)
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Στελεχών και Προσωπικού
 • Δοκιμαστική Εφαρμογή του ΣΠΕΔ
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις και Ανασκόπηση
 • Πιστοποίηση από φορέα

ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΔΠ)

Το Εγχειρίδιο αποτελεί το πρώτο επίπεδο τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος.
Το ΕΔΠ περιλαμβάνει μία γενική, επαρκή και σύντομη περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, σε πλήρη αντιστοιχία με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001:2004 .
Σε αυτό δεν περιλαμβάνονται τεχνικά στοιχεία ή άλλου είδους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ και μπορεί να διατίθεται, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, σε ενδιαφερόμενους εκτός της Επιχείρησης για ενημέρωση ή σαν εργαλείο Μarketing.

Στο Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης αναφέρονται οι βασικές αρχές της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Η Περιβαλλοντική Πολιτική όπως αυτές καθορίζονται από την Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία, σύμφωνα με την οδηγία ISO 14001:2004 .

ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Εγχειρίδιο Διαδικασιών (ΕΔ)

Το ΕΔ αποτελείται από διαδικασίες η εκτέλεση των οποίων καθορίζει την λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Μαζί με αυτές τις διαδικασίες γίνεται αναφορά στα χρησιμοποιούμενα έγγραφα, στα αρχεία, και στις αρμοδιότητες – υπευθυνότητες του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος.

Οι Διαδικασίες για την Διαχείρισης του Περιβάλλοντος θα χρησιμοποιούνται από το προσωπικό του οργανισμού σας, για τον καθορισμό του τρόπου εργασίας του τμήματος τους μαζί με τις αντίστοιχες οδηγίες.
Οι διαδικασίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας αποτελούν τον κορμό του Συστήματος και κατανέμονται σε ενότητες:

ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • EMAS
  (Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης της ΕΕ)

Το πιστοποιεί το ΥΠΕΧΩΔΕ και αναφέρεται στον Ευρωπαϊκό κανονισμό 761/2001.

 • ECOLABEL
  (Οικολογική σήμανση προϊόντων της ΕΕ)

Αφορά πιστοποίηση προϊόντων (Απορρυπαντικών, στρωμάτων, συσκευών κα), εφόσον απαιτούνται οι προδιαγραφές απονέμεται στο προϊόν το «οικολογικό σήμα της ΕΕ»