Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, αναλαμβάνει να οργανώσει έρευνα ικανοποίησης πελατών.

Βασικό εργαλείο της έρευνας είναι το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελατών το οποίο καταστρώνεται είτε σε κείμενο είτε σε πίνακα και στέλνεται μέσω fax ή συμπληρώνεται τηλεφωνικά ή επιτόπου μέσω πωλητή ή μέσω email ή με ηλεκτρονική φόρμα.

Από την έρευνα αντλούνται στοιχεία από τους πελάτες της επιχείρησης σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης τους από τη συναλλαγή που είχαν με την επιχείρηση.

Οι έρευνες που διενεργούνται καλύπτουν θέματα όπως:

  • Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
  • Value for money
  • Εξυπηρέτηση πελατών
  • Οργάνωση εταιρείας/καταστήματος
  • Ασφάλεια εγκαταστάσεων

Η έρευνα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση με διαγράμματα της Ικανοποίησης των Πελατών και δίνει λεπτομερή πληροφόρηση στην επιχείρηση για τη γνώμη που έχουν οι πελάτες της σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών τους και την βοηθά να διατηρεί ή και να αναπτύσσει το πελατολόγιο της επιχείρησης.