ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

«ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» IFS BRC FSSC SQF

Τα τεχνικά πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων όπως το BRC, το IFS International Food Standard, έχουν αναπτυχθεί από τη Βρετανική, Γερμανική & Γαλλική Ένωση Πωλητών Λιανικής για τα προϊόντα μας προς εξαγωγή σε supermarkets του εξωτερικού.

Τόσο το BRCκαι το IFS Food είναι πρότυπα πιο αυστηρά σε σχέση με τις απαιτήσεις του ISO 22000. Βασίζονται σε λεπτομερή ερωτηματολόγια με κλειστού τύπου ερωτήσεις και δίνουν βαθμολογία. Ανήκουν και τα δύο στο σχήμα του GFSI (Global Food Standard Initiatives) εγκεκριμένα σχήματα πιστοποίησης.

Οφέλη

Μερικά από τα πλεονεκτήματα και οφέλη που ένας Οργανισμός μπορεί να αποκομίσει από την πιστοποίηση του συστήματός του κατά το IFSή/και BRC, είναι τα εξής:

  • Εξαγωγική δυναμική σε ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο και Η.Π.Α
  • Ανταγωνιστικότητα
  • Νέες συνεργασίες με μεγάλα supermarkets, που απαιτούν οι προμηθευτές τους να είναι πιστοποιημένοι κατά IFS. (Άνοιγμα στις εξαγωγές)
  • Συμμόρφωση με διεθνείς νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις

Τι μπορεί να σας προσφέρει η Qualitypath; 

H Qualitypath παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης των στελεχών σας για την προετοιμασία της πιστοποίησης.

Η QualityPath διαθέτει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά τις επιθεωρήσεις σε όλους τους τομείς της παραγωγής και εμπορίας τροφίμων. Μεταξύ των πελατών της Qualitypath συγκαταλέγονται και πολυάριθμες μικρές και μεσαίου μεγέθους αναπτυσσόμενες με εξαγωγικό προσανατολισμό επιχειρήσεις.

Ο χρόνος ο οποίος θα απαιτηθεί για την εκπαίδευση είναι 5 εργάσιμες ημέρες και εν γένει η φάση προετοιμασίας ενός έργου εκτιμάται σε έξι (6)  εβδομάδες.